MENU STRONY

› Strona główna
› Usługi księgowe
› Usługi kadrowo-płacowe
› Usługi dodatkowe
› O firmie
› Kontakt


KONTAKT

Biuro Usługowo
Rachunkowe SALDO
42-700 Lubliniec
Pl. Konrada Mańki 8

tel/fax: (034) 356-32-93
tel.: 0 693 357 740
tel.: 0 693 566 685

e-mail:Usługi księgowe

Usługi księgowe obejmują:

 • prowadzenie i przechowywanie ksiąg rachunkowych zgodnie z prawem podatkowym i bilansowym, w skład których wchodzą:
 • dziennik
 • księga główna
 • księgi pomocnicze
 • zestawienie obrotów i sald
 • wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz)
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej, w skład której wchodzą:
 • odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług
 • ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
 • rozliczenia podatku VAT
 • wycena bilansowa aktywów i pasywów
 • sporządzanie bilansów rocznych oraz obowiązkowych sprawozdań finansowych
 • potwierdzenia sald z kontrahentami
 • sporządzanie obowiązkowych bieżących i rocznych sprawozdań dla celów GUS
 • opracowania polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont
 • opracowanie instrukcji obiegu dokumentów
 • opracowanie sposobu rozliczania kosztów oraz ich ewidencji
 • udzielanie porad i opinii związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością dla jednostek obsługiwanych przez biuro