MENU STRONY

› Strona główna
› Usługi księgowe
› Usługi kadrowo-płacowe
› Usługi dodatkowe
› O firmie
› Kontakt


KONTAKT

Biuro Usługowo
Rachunkowe SALDO
42-700 Lubliniec
Pl. Konrada Mańki 8

tel/fax: (034) 356-32-93
tel.: 0 693 357 740
tel.: 0 693 566 685

e-mail:Usługi kadrowo-płacowe

Usługi kadrowo-płacowe obejmują:

 • sporządzanie list płac:
 • rozliczanie potrąceń z wynagrodzeń
 • obliczanie podatku od osób fizycznych
 • obliczanie składek ZUS
 • zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych pracowniczych, a w tym:
 • opracowanie regulaminu pracy i wynagrodzeń
 • prowadzenie ewidencji urlopów, zwolnień lekarskich rozliczanie czasu pracy
 • ewidencja i sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem umów i rozwiązywaniem umów o pracę, umów-zlecenia, umów o dzieło
 • sporządzanie świadectw pracy
 • sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej ZUS oraz ich przekazywanie drogą elektroniczną
 • naliczanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • wystawianie skierowań na badania lekarskie
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach
 • przygotowywanie przelewów